Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Azelaic Acid
Azelaic anhydride
Pimelic acid
Suberic acid
Sebacic Acid
Suberic anhydride
Undecanedioic Acid
8-Methoxycarbonyloctanoic Acid
2-Nonenedioic Acid
Propylene glycol ester of Azelaic acid Impurity
9-dodecoxy-9-oxononanoic acid
2(E)-Nonenedioic Acid
2-Nonenoic Acid
3-Hydroxynonanoic Acid
9-Oxo-Nonanoic acid
Ethyl Ricinoleate

Metabolites

Heptane-1,1,7,7-Tetracarboxilic Acid
Heptane-1,1,7-Tricarboxylic Acid
Azelaic Acid Monoethyl Ester

Isotope Labelled Compounds

Azelaic acid-D14
Pimelic Acid-d4