Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Agomelatine
Agomelatine Impurity 10 Hydrobromide
Agomelatine Dimer Urea
Agomelatine Impurity 8
Agomelatine Impurity 9
Agomelatine Impurity 11
7-Methoxy-1-naphthaleneethanol
Agomelatine Phosphate Salt
N-[2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethyl]formamide-phosphoric acid
Agomelatine Impurity 2
7-Methoxy-1-Naphthylacetonitrile
Agomelatine Impurity 5 Hydrochloride
Agomelatine Impurity 1
Agomelatine Impurity 13
7-Methoxy-1-Tetralone
Agomelatine Impurity 6
7-Methoxy-1-naphthaleneacetic Acid
Agomelatine Impurity 3
Agomelatine Impurity 15
2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)-N-(2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl)acetamide
Agomelatine Impurity 10
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol
2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)-N-(2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl)acetimidamide
7-Methoxy-1-naphthalenol
1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-1-naphthalenol 1-Acetate
Agomelatine Impurity 7
1-(2-aminoethyl)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
N-Deacetyl-N-Formyl Agomelatine
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic Acid
4-(4-methoxyphenyl)butanoic acid
Agomelatine Urea
Nitroso-2-(7-methoxy-1-naphthyl)-N-[2-(7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]ethylamine
Agomelatine Impurity C
bis(2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl)amine hydrochloride
N-Nitroso Agomelatine
Agomelatine Impurity 10 Hydrochloride
Agomelatine Impurity 18

Isotope Labelled Compounds

Agomelatine D6
3-Hydroxy agomelatine D3