Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Amoxapine
Amoxapine Impurity C
Amoxapine Impurity 1
2-Amino-4`-chlorodiphenyl Ether
Amoxapine Chlorophenoxyaniline Carbamate
Amoxapine USP Related Compound D
Amoxapine Impurity E
3-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine
N-(2-(4-chlorobenzyl)phenyl)piperazine-1-carboxamide
Amoxapine Related Compound G
8-Hydroxy Amoxapine
7-Hydroxy Amoxapine

Isotope Labelled Compounds

Acenocoumarol-D4