Pharmaceutical Reference Standards / Impurity Standards

Esomeprazole Magnesium Trihydarte
Esomeprazole sodium
Esomeprazole Magnesium Dihydrate Reference Standard
Esomeprazole Magnesium Dihydrate
Esomeprazole N-Oxide
Esomeprazole Impurity
Esomeprazole R-Enantiomer
Esomeprazole Impurity 6
Esomeprazole Magnesium Trihydarte
Esomeprazole EP Impurity J
4-Hydroxy Omeprazole Sulfide
Esomeprazole impurity B
Esomeprazole Impurity D
Esomeprazole Des Sulfur
5-Hydroxyesomeprazole
Esomeprazole Dihydropyridine Impurity
Desmethoxy Keto Esomeprazole
Esomeprazole Impurity 1
5-methoxy-1-nitroso-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
5-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)thio)-1-nitroso-1H-benzo[d]imidazole
omeprazole Impurity
Esomeprazole Impurity 4
4-Methoxy-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide
Esomeprazole Impurity 12
Esomeprazole Impurity 13
N-Methyl Esomeprazole Isomer-1
Des-Methoxy Esomeprazole
Esomeprazole Impurity 18
((S)-2-(((5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)sulfinyl)methyl)-3,5-dimethylpyridin-4(1H)-one)
Esomeprazole Impurity 17
N-Nitroso Desmethoxy Esomeprazole
4-Pyridinol,2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-,hydrochloride
2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitropyridine
6-methoxy-1-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole
(S)-5-Methoxy-2-[[(3,5-dimethyl-4-nitro-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
Esomeprazole Impurity 19
N-Nitroso Esomeprazole
Esomeprazole Impurity 20
(1-(5-methoxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydropyridin-2-yl)methanesulfinic acid
Esomeprazole Impurity 23
2-(Mercaptomethyl)-4-methoxy-1-(5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-yl)-3,5-di methylpyridine-1-ium chloride
Omeprazole EP Impurity B
Omeprazole Pyridone Acid Sodium Salt

Isotope Labelled Compounds

Esomeprazole-D3
Esomeprazole-D6
Esomeprazole- D6 Sodium Salt